THAM GIA TỐ TỤNG - TƯ VẤN PHÁP LUẬT - ĐẠI DIỆN NGOÀI TỐ TỤNG - DỊCH VỤ PHÁP LÝ

 

Trên nền kinh tế thị trường với sức cạnh tranh mạnh mẽ như hiện nay, việc nhiều công ty không thể có chỗ đứng và tồn tại trên thị trường là điều không thể tránh khỏi. Giải thể công ty được coi là một đường lui an toàn cho doanh nghiệp khi công ty không còn đủ năng lực để hoạt động kinh doanh nữa. Bài viết sau đây sẽ cung cấp thêm cho các bạn về các điều kiện để giải thể công ty!

1. Giải thể công ty là gì? Các trường hợp giải thể công ty?

1.1. Khái niệm giải thể công ty

Giải thể công ty là quá trình chấm dứt sự tồn tại của công ty trong điều kiện doanh nghiệp có khả năng thanh toán hoặc đảm bảo thanh toán các nghĩa vụ tài sản của doanh nghiệp. Đó là một thủ tục để doanh nghiệp rút khỏi thị trường một cách hợp pháp.

Giải thể trước hết là hoạt động do doanh nghiệp tiến hành với các công việc chính là thanh lí tài sản và thanh toán nợ, tiến tới chấm dứt các quyền và nghĩa vụ pháp lí của doanh nghiệp để rút khỏi thị trường. Để bảo vệ lợi ích của các tổ chức và các nhân có liên quan, pháp luật đã có những quy định về điều kiện để doanh nghiệp có thể chấm dứt tồn tại và rút khỏi thị trường!

Giải thể công ty là đường lui an toàn cho doanh nghiệp rút khỏi thị trường

1.2. Các trường hợp giải thể công ty

Theo quy định của Luật doanh nghiệp, công ty, doanh nghiệp có thể giải thể theo hai hướng đó là giải thể tự nguyện và giải thể bắt buộc.

- Giải thể tự nguyện là trường hợp chấm dứt hoạt động của công ty theo ý chí của chủ sở hữu công ty. Bao gồm các trường hợp:

+ Kết thúc thời hạn hoạt động đã ghi trong Điều lệ công ty mà không có quyết định gia hạn;

+ Theo nghị quyết, quyết định của Hội đồng thành viên (đối với công ty hợp danh), của Hội đồng thành viên, chủ sở hữu công ty (đối với công ty trách nhiệm hữu hạn), của Đại hội đồng cổ đông (đối với công ty cổ phần).

Trên thực tế, khi công ty lâm vào tình trạng không thể duy trì hoạt động, chủ sở hữu không còn khả năng lãnh đạo và điều phối công ty hoạt động một cách phát triển, ổn định thì phương án các công ty đưa ra thường là sang nhượng hoặc bán công ty. Khi việc bán công ty thực hiện không thành công thì công ty mới tiến hành giải thể tự nguyện theo một trong các trường hợp trên.

- Giải thể bắt buộc là trường hợp chấm dứt hoạt động của công ty theo ý chí của cơ quan nhà nước có thẩm quyền khi có sự vi phạm pháp luật của công ty trong quá trình thành lập và hoạt động của công ty đó. Khi đó, công ty sẽ bị bắt buộc giải thể khi:

+ Bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, trừ trường hợp Luật Quản lý thuế có quy định khác.

+ Công ty không còn đủ số lượng thành viên tối thiểu theo quy định của Luật Doanh nghiệp trong thời hạn 06 tháng liên tục mà không làm thủ tục chuyển đổi loại hình doanh nghiệp.

Có hai trường hợp giải thể doanh nghiệp theo quy định của pháp luật

Giải thể bắt buộc đối với công ty là một trong những chế tài mà cơ quan nhà nước đưa ra để điều phối hoạt động của các doanh nghiệp trên thị trường. Theo quy luật cạnh tranh, doanh nghiệp có thể phát triển hoặc có thể chết đi trên thị trường và bị đào thải.

Do đó, nếu công ty không thể “sống” và đảm bảo thực hiện các nghĩa vụ mà mình tạo ra trong quá trình hoạt động, vi phạm các quy định của pháp luật thì nhà nước buộc phải yêu cầu giải thể để thanh toán các nghĩa vụ cho các chủ thể khác.

2. Lý do dẫn đến giải thể công ty

Lý do dẫn đến giải thể công ty khá đa dạng, có thể xuất phát từ ý chí tự nguyện của công ty hoặc do sự vi phạm pháp luật của công ty. Đa phần, doanh nghiệp giải thể khi chủ đầu tư không có nhu cầu tiếp tục kinh doanh hoặc kinh doanh thua lỗ nhưng chưa đến mức độ mất khả năng thanh toán nợ đến hạn.

Bên cạnh đó, lí do vi phạm pháp luật của doanh nghiệp cùng với việc bị áp dụng chế tài đình chỉ hoạt động và rút giấy phép sẽ dẫn đến trường hợp giải thể bắt buộc, ví dụ như trường hợp số lượng thành viên giảm dưới mức tối thiểu mà không xử lý, khắc phục trong thời gian luật định. Ngoại trừ lí do bị bắt buộc giải thể như trên, công ty thường giải thể vì:

Kể từ khi ban hành quyết định giải thể doanh nghiệp, pháp luật nghiêm cấm doanh nghiệp, người quản lý doanh nghiệp thực hiện các hoạt động sau đây:

- Thứ nhất, do vấn đề tài chính. Công ty làm ăn thua lỗ kéo dài, doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn trong quá trình hoạt động vì không huy động được vốn, tài chính để tiếp tục hoạt động.

- Thứ hai, do nguyên nhân khác như không tìm kiếm được thị trường hoặc đang thuộc diện bán hoặc chờ tổ chức lại loại hình doanh nghiệp.

- Thứ ba, do khó khăn của nền kinh tế, sức cạnh tranh giảm sút, nhu cầu thị trường xuống thấp, không thể tiếp tục hoạt động nên buộc phải giải thể doanh nghiệp.

- Thứ tư, do khả năng lãnh đạo của chủ công ty, các doanh nghiệp thiếu các chiến lược để kinh doanh hiệu quả như tổ chức các chương trình khuyến mại, quảng cáo, giới thiệu sản phẩm; hay công ty gặp vấn đề về chuyên môn, nhân sự mà không củng cố được dẫn đến việc hoạt động ngày càng đi xuống.

Doanh nghiệp cần đáp ứng các điều kiện khi giải thể

3. Điều kiện giải thể công ty

Người quản lý có liên quan và người đứng đầu công ty giải thể phải liên đới chịu trách nhiệm về việc giải thể của công ty. Pháp luật quy định về những điều kiện để công ty có thể tiến hành thủ tục giải thể. Theo đó, công ty chỉ được giải thể khi:

+ Bảo đảm thanh toán hết các khoản nợ kể cả nợ thuế nhà nước và nghĩa vụ tài sản khác;

+ Không trong quá trình giải quyết tranh chấp tại Tòa án hoặc Trọng tài.

Có thể nói, công ty có giải thể được hay không phụ thuộc vào việc công ty có khả năng thanh toán hết các nghĩa vụ tài sản và thực hiện xong các khoản nợ hay không. Đây là điều kiện mấu chốt, quan trọng nhất. Nếu mất khả năng thanh toán khoản nợ đến hạn, doanh nghiệp buộc phải rơi vào trường hợp phá sản để chấm dứt hoạt động.

Ví dụ thực tế một nguyên nhân khách quan như đại dịch Covid dẫn đến nền kinh tế toàn cầu rơi vào khủng hoảng. Các công ty, doanh nghiệp chính là các nạn nhân thương tâm nhất trong cuộc khủng hoảng này. Rất nhiều công ty phải chấm dứt hoạt động, giải thể, thậm chí phá sản vì không có người tiêu dùng dẫn đến không thể duy trì hoạt động ở mức bình thường.

Do đó, công ty buộc phải đưa ra quyết định giải thể để khắc phục và thanh toán số nợ đối với nhân viên, chủ nợ và những người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan khác. Đồng thời, cũng tránh rơi vào tình trạng phá sản của doanh nghiệp.

Các cơ quan nhà nước sẽ giám sát quá trình này của doanh nghiệp. Vì vậy, nắm vững những điều kiện giải thể công ty là một trong những yếu tố để công ty có thể thực hiện việc giải thể!

Thủ tục thành lập công ty cổ phần

Công ty cổ phần hiện là loại hình doanh nghiệp phổ biến mang nhiều ưu điểm khi nhìn nhận dưới góc độ liên kết vốn. Đặc điểm này vừa mang ý nghĩa tăng khả năng huy động vốn, chia sẻ rủi ro, vừa giúp doanh nghiệp tăng khả năng tìm kiếm lợi nhuận. Tuy vậy, thủ tục thành lập công ty cổ phần tại Việt Nam liệu có phức tạp?

Read more ...

Thủ tục thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

Thủ tục thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (TNHH MTV) là nội dung quy trình từ lúc chuẩn bị về điều kiện cho đến khi được Sở kế hoạch và đầu tư cấp phép và đi vào hoạt động. Cụ thể, chúng bao gồm điều kiện thành lập, chuẩn bị hồ sơ, quy trình nộp đơn, nghĩa vụ thuế, con dấu,... Cùng tìm hiểu rõ hơn về từng nội dung của thủ tục thành lập công ty TNHH MTV qua bài viết dưới đây nhé!

Read more ...

DNTN có thể chuyển đổi loại hình kinh doanh thành Công ty TNHH hay không

Tùy thuộc vào tình hình thực tế trong quá trình hoạt động kinh doanh, chủ doanh nghiệp có thể chuyển đổi Doanh nghiệp tư nhân thành Công ty trách nhiệm hữu hạn, cụ thể là Công ty trách nhiệm hữu hạn 01 thành viên hoặc Công ty trách nhiệm hữu hạn 02 thành viên trở lên. Sự quyết định trên có thể tham khảo dựa trên điểm tương đồng và khác biệt của các loại hình này.

Read more ...

Hướng dẫn chi tiết thủ tục thành lập doanh nghiệp tư nhân

Doanh nghiệp tư nhân là loại hình doanh nghiệp phổ biến được lựa chọn bởi các cơ sở buôn bán vừa và nhỏ tại Việt Nam. Với sự chủ động về nguồn vốn, loại hình này nhận được nhiều sự quan tâm cũng như nhu cầu thành lập doanh nghiệp. Tuy vậy, quy trình và thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp tư nhân thực hiện như thế nào? Hãy để bài viết dưới đây hướng dẫn cụ thể cho bạn.

Read more ...

Thủ tục thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên

Công ty TNHH hai thành viên trở lên là loại hình doanh nghiệp khá phổ biến và thường gặp tại Việt Nam. Nó thích hợp cho các doanh nghiệp có quy mô hoạt động vừa và nhỏ, dễ dàng và chủ động trong cách vận hành và quản lý. Cùng tìm hiểu rõ hơn về thủ tục thành lập công ty TNHH hai thành viên trở lên qua bài viết dưới đây nhé!

Read more ...

Add: 26D7 Cư Xá Điện Lực, Số 51-53 Trần Não, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh
Tel: 0902 000050 - 0904 000050  - 0906 000050 - 0908 000050  Email: info@toplaw.vn 
Working: 8h - 17h mỗi ngày (trừ Thứ Bảy, Chủ nhật, các ngày nghỉ lễ)