THAM GIA TỐ TỤNG - TƯ VẤN PHÁP LUẬT - ĐẠI DIỆN NGOÀI TỐ TỤNG - DỊCH VỤ PHÁP LÝ

 

Tùy thuộc vào tình hình thực tế trong quá trình hoạt động kinh doanh, chủ doanh nghiệp có thể chuyển đổi Doanh nghiệp tư nhân thành Công ty trách nhiệm hữu hạn, cụ thể là Công ty trách nhiệm hữu hạn 01 thành viên hoặc Công ty trách nhiệm hữu hạn 02 thành viên trở lên. Sự quyết định trên có thể tham khảo dựa trên điểm tương đồng và khác biệt của các loại hình này.

1. Khái niệm Doanh nghiệp tư nhân và Công ty trách nhiệm hữu hạn

Theo Luật Doanh nghiệp 2020, doanh nghiệp tư nhân (DNTN) là doanh nghiệp do một cá nhân làm chủ và tự chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về mọi hoạt động của doanh nghiệp.

Công ty trách nhiệm hữu hạn (công ty TNHH), đây là một loại hình kinh doanh phổ biến ở nước ta, bao gồm hai loại, đó là: công ty TNHH một thành viên và công ty TNHH hai thành viên trở lên. Khác với DNTN, công ty TNHH chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã góp.

Chuyển đổi loại hình Doanh nghiệp tư nhân

2. Điều kiện chuyển đổi Doanh nghiệp tư nhân thành Công ty TNHH

DNTN được chuyển đổi phải có đủ các điều kiện để cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, cụ thể là:

- Ngành, nghề đăng ký kinh doanh đã đăng ký theo hệ thống ngành nghề kinh tế Việt Nam, không rơi vào trường hợp bị cấm theo quy định luật đầu tư;

- Tên của doanh nghiệp được đặt theo đúng quy định của pháp luật;

- Có hồ sơ đăng ký doanh nghiệp hợp lệ;

- Nộp đủ lệ phí đăng ký doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về phí và lệ phí;

- Chủ DNTN cam kết bằng văn bản chịu trách nhiệm cá nhân bằng toàn bộ tài sản của mình đối với tất cả khoản nợ chưa thanh toán và cam kết thanh toán đủ số nợ khi đến hạn;

- Đối với các hợp đồng chưa thanh lý, chủ DNTN phải có thỏa thuận với các bên của hợp đồng trên về việc công ty được chuyển đổi tiếp nhận và tiếp tục thực hiện chúng;

- Chủ DNTN cam kết hoặc thỏa thuận bằng văn bản với các thành viên góp vốn khác về việc tiếp nhận và sử dụng lao động hiện có của doanh nghiệp.

3. Thủ tục chuyển đổi Doanh nghiệp tư nhân thành Công ty TNHH

Quy trình chuyển đổi DNTN thành công ty TNHH về cơ bản gồm các bước như sau:

- Chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định;

- Nộp lên Sở Kế hoạch và đầu tư và chờ kết quả;

- Nhận Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh mới.

3.1. Thành phần hồ sơ chuyển đổi từ Doanh nghiệp tư nhân thành Công ty TNHH

Chuẩn bị hồ sơ chuyển đổi từ DNTN thành Công ty TNHH

Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Giấy đề nghị Đăng ký doanh nghiệp.

- Điều lệ công ty chuyển đổi.

- Danh sách chủ nợ và giấy nợ chưa thanh toán gồm cả nợ thuế, thời hạn thanh toán.

- Danh sách người lao động hiện có.

- Danh sách các hợp đồng chưa thanh lý.

- Cam kết bằng văn bản của chủ doanh nghiệp về việc chịu trách nhiệm cá nhân bằng toàn bộ tài sản của mình đối với tất các khoản nợ chưa thanh toán của doanh nghiệp tư nhân và cam kết thanh toán đủ số nợ khi đến hạn.

- Thỏa thuận bằng văn bản với các bên của hợp đồng chưa thanh lý về việc công ty TNHH được chuyển đối tiếp nhận và thực hiện các hợp đồng đó.

- Thỏa thuận bằng văn bản của chủ doanh nghiệp tư nhân với các thành viên góp vốn khác về việc tiếp nhận và sử dụng lao động hiện có của doanh nghiệp tư nhân

- Bản sao hợp lệ CMND (hoặc hộ chiếu) còn hiệu lực đối với cá nhân; Bản sao Quyết định thành lập/Giấy chứng nhận ĐKKD/ ĐKDN đối với tổ chức; kèm theo bản sao hợp lệ giấy tờ chứng thực cá nhân còn hiệu lực của người đại diện theo ủy quyền và quyết định ủy quyền tương ứng của tổ chức.

- Hợp đồng chuyển nhượng vốn và giấy tờ xác nhận hoàn tất chuyển nhượng vốn (nếu có chuyển nhượng vốn).

- Các giấy tờ khác nếu có đăng ký kinh doanh ngành nghề có điều kiện:

+ Văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền (đối với doanh nghiệp kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có vốn pháp định).

+ Bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của một hoặc một số cá nhân theo quy định đối với công ty kinh doanh các ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có chứng chỉ hành nghề.

3.2. Nộp hồ sơ chuyển đổi DNTN thành công ty TNHH

Người thành lập doanh nghiệp có thể lựa chọn tự nộp hồ sơ đăng ký hoặc ủy quyền cho cá nhân/ tổ chức khác thay mình thực hiện thủ tục. Theo đó, có ba cách nộp hồ sơ chuyển đổi DNTN thành công ty TNHH, cụ thể là:

- Nộp hồ sơ tại Phòng Đăng ký doanh nghiệp của Sở Kế hoạch và đầu tư cấp tỉnh/ thành phố nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính;

- Nộp hồ sơ thông qua dịch vụ bưu chính;

- Đăng ký kinh doanh qua mạng thông tin điện tử (làm thủ tục online).

Kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ chuyển đổi loại hình kinh doanh

Doanh nghiệp cần lưu ý, mang nộp lệ phí cùng hồ sơ chuyển đổi DNTN thành công ty TNHH khi nộp trực tiếp. Theo đó, lệ phí cần đóng là 50.000 VNĐ (miễn phí trong trường hợp đăng ký online). Sau khi được chuyên viên kiểm tra đủ giấy tờ theo quy định, doanh nghiệp sẽ được tiếp nhận hồ sơ và cấp Giấy biên nhận.

Căn cứ theo ngày hẹn trên giấy biên nhận, doanh nghiệp đến Phòng Đăng ký kinh doanh để nhận kết quả giải quyết hồ sơ. Nếu hồ sơ hợp lệ thì chủ sở hữu sẽ nhận được Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh mới. Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ sẽ được hướng dẫn để sửa đổi, bổ sung.

Tóm lại, tùy thuộc vào quy mô, định hướng và quá trình hoạt động của doanh nghiệp, chủ doanh nghiệp có thể chuyển đổi doanh nghiệp tư nhân thành công ty trách nhiệm hữu hạn. Hy vọng bài viết trên sẽ giúp doanh nghiệp có được các thông tin cần thiết khi làm thủ tục chuyển đổi loại hình doanh nghiệp trên.

Thủ tục thành lập công ty cổ phần

Công ty cổ phần hiện là loại hình doanh nghiệp phổ biến mang nhiều ưu điểm khi nhìn nhận dưới góc độ liên kết vốn. Đặc điểm này vừa mang ý nghĩa tăng khả năng huy động vốn, chia sẻ rủi ro, vừa giúp doanh nghiệp tăng khả năng tìm kiếm lợi nhuận. Tuy vậy, thủ tục thành lập công ty cổ phần tại Việt Nam liệu có phức tạp?

Read more ...

Thủ tục thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

Thủ tục thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (TNHH MTV) là nội dung quy trình từ lúc chuẩn bị về điều kiện cho đến khi được Sở kế hoạch và đầu tư cấp phép và đi vào hoạt động. Cụ thể, chúng bao gồm điều kiện thành lập, chuẩn bị hồ sơ, quy trình nộp đơn, nghĩa vụ thuế, con dấu,... Cùng tìm hiểu rõ hơn về từng nội dung của thủ tục thành lập công ty TNHH MTV qua bài viết dưới đây nhé!

Read more ...

Hướng dẫn chi tiết thủ tục thành lập doanh nghiệp tư nhân

Doanh nghiệp tư nhân là loại hình doanh nghiệp phổ biến được lựa chọn bởi các cơ sở buôn bán vừa và nhỏ tại Việt Nam. Với sự chủ động về nguồn vốn, loại hình này nhận được nhiều sự quan tâm cũng như nhu cầu thành lập doanh nghiệp. Tuy vậy, quy trình và thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp tư nhân thực hiện như thế nào? Hãy để bài viết dưới đây hướng dẫn cụ thể cho bạn.

Read more ...

Thủ tục thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên

Công ty TNHH hai thành viên trở lên là loại hình doanh nghiệp khá phổ biến và thường gặp tại Việt Nam. Nó thích hợp cho các doanh nghiệp có quy mô hoạt động vừa và nhỏ, dễ dàng và chủ động trong cách vận hành và quản lý. Cùng tìm hiểu rõ hơn về thủ tục thành lập công ty TNHH hai thành viên trở lên qua bài viết dưới đây nhé!

Read more ...

Thay đổi tên công ty cần phải thực hiện những thủ tục gì

Thủ tục thay đổi tên công ty là quy trình thay đổi một trong những nội dung đăng ký doanh nghiệp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư. Các bước thực hiện quy trình bao gồm chuẩn bị hồ sơ, nộp đơn, thay đổi tên trên con dấu, thay đổi hóa đơn, thông tin thuế… Bài viết sau đây sẽ cung cấp cho bạn những thông tin cụ thể về từng giai đoạn của thủ tục hành chính này!

Read more ...

Add: 26D7 Cư Xá Điện Lực, Số 51-53 Trần Não, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh
Tel: 0902 000050 - 0904 000050  - 0906 000050 - 0908 000050  Email: info@toplaw.vn 
Working: 8h - 17h mỗi ngày (trừ Thứ Bảy, Chủ nhật, các ngày nghỉ lễ)