THAM GIA TỐ TỤNG - TƯ VẤN PHÁP LUẬT - ĐẠI DIỆN NGOÀI TỐ TỤNG - DỊCH VỤ PHÁP LÝ

 

Đăng ký bản quyền tác giả là việc cá nhân, cơ quan, tổ chức thực hiện các hồ sơ thủ tục nộp lên cơ quan nhà nước để yêu cầu ghi nhận quyền sở hữu và quyền sử dụng tác phẩm một cách hợp pháp. Việc đăng ký có thể được các cá nhân, cơ quan, tổ chức tự mình thực hiện hoặc thông qua các bên đại diện khác!

1. Đăng ký bản quyền tác giả là gì và ý nghĩa của việc đăng ký bản quyền tác giả?

1.1. Đăng ký bản quyền tác giả là gì?

Quyền tác giả là quyền của cá nhân, cơ quan, tổ chức đối với tác phẩm do chính cá nhân, cơ quan, tổ chức đó sáng tạo và hình thành hoặc sở hữu. Quyền tác giả không bắt buộc phải đăng ký tại cơ quan nhà nước bởi pháp luật Việt Nam quy định quyền tác giả được phát sinh kể từ thời điểm tác phẩm được thể hiện bằng một hình thức vật chất nhất định.

Quyền tác giả là gì?

Việc đăng ký bản quyền tác giả được coi là thủ tục hành chính qua đó tác giả tự yêu cầu bảo hộ quyền sở hữu của mình đối với tác phẩm hoặc trao quyền sở hữu cho một cá nhân, tổ chức khác. Thông qua thủ tục này, cá nhân, cơ quan, tổ chức sẽ được nhà nước, pháp luật bảo hộ quyền của mình đối với tác phẩm và một khi xảy ra tranh chấp họ sẽ không mất nhiều công sức để chứng minh quyền.

1.2. Ý nghĩa của việc đăng ký bản quyền tác giả

Đăng ký bản quyền tác giả có ý nghĩa quan trọng trong thực tiễn, mang lại nhiều thuận lợi như:

- Khẳng định được chủ sở hữu quyền tác giả, được sự bảo hộ của nhà nước, pháp luật đối với sản phẩm mà mình sáng tạo bằng trí óc, chất xám;

- Tuyên bố quyền sở hữu hợp pháp đối với tác phẩm qua đó chống lại được các hành vi sao chép, đạo nhái hoặc sử dụng trái phép tác phẩm mà mình tạo ra;

- Khi đã đăng ký quyền tác giả tại cơ quan nhà nước, các nguồn lợi về vật chất và tinh thần phát sinh từ tác phẩm sẽ không bị các cá nhân, tổ chức khác lạm dụng, chiếm đoạt v.v…

Đăng ký bản quyền tác giả mang lại nhiều ý nghĩa quan trọng

Ngoài ra, một khi các bên xảy ra tranh chấp về tác phẩm tự tạo thì giấy chứng nhận đăng ký bản quyền tác giả là chứng cứ tốt nhất để chứng minh quyền sở hữu. Đây được coi là tài sản có giá trị và còn giúp chủ thể thực hiện nhiều thủ tục khác đối với tác phẩm của mình.

2. Hồ sơ đăng ký bản quyền tác giả

Để có thể đăng ký bản quyền tác giả với cơ quan nhà nước, chủ thể thực hiện việc đăng ký cần phải chuẩn bị hồ sơ theo quy định. Cụ thể, hồ sơ đăng ký bản quyền tác giả bao gồm:

- Tờ khai đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan;

- Giấy ủy quyền (trong trường hợp ủy quyền cho chủ thể khác nộp hồ sơ đăng ký);

- Bản chính, bản sao hoặc bản định hình tác phẩm được đăng ký bản quyền tác giả;

- Giấy tờ thể hiện thông tin của tác giả (CMND/CCCD…);

- Giấy tờ thể hiện thông tin của chủ sở hữu quyền tác giả (CMND/CCCD hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp sao y chứng thực trong trường hợp chủ sở hữu là doanh nghiệp);

- Văn bản đồng ý của các đồng tác giả hoặc đồng chủ sở hữu trong trường hợp tác phẩm có nhiều tác giả hoặc nhiều chủ sở hữu chung.

- Văn bản thể hiện cơ sở phát sinh quyền nộp đơn đăng ký.

3. Các bước đăng ký bản quyền tác giả

Sau khi tác phẩm đã được hoàn thành, cá nhân, cơ quan, tổ chức có thể đăng ký bản quyền tác giả cho tác phẩm qua các bước sau:

- Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ đăng ký bản quyền tác giả;

- Bước 2: Nộp hồ sơ lên Cục Bản quyền tác giả;

- Bước 3: Sửa đổi, bổ sung hồ sơ theo yêu cầu (nếu có);

- Bước 4: Nộp phí và nhận giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả.

Bảo vệ tài sản trí tuệ tốt hơn

Các bước thực hiện đăng ký bản quyền tác giả khá đơn giản, tuy nhiên để hồ sơ đăng ký được Cục Bản quyền tác giả chấp nhận hợp lệ thì người soạn hồ sơ phải nắm rõ được các vấn đề cần trình bày trong hồ sơ. Theo đó, Cục Bản quyền tác giả sẽ trả lại hồ sơ hoặc yêu cầu sửa đổi bổ sung nếu có sai sót.

4. Đại diện đăng ký bản quyền tác giả

Trong các bước trên, chuẩn bị các giấy tờ trong hồ sơ đăng ký quyền tác giả một cách hợp lý, đúng quy định được xem là bước quan trọng nhất quyết định việc đăng ký bản quyền tác giả có thực hiện được hay không. Do đó, trong trường hợp gặp khó khăn trong quá trình đăng ký bản quyền tác giả, cá nhân, cơ quan, tổ chức có thể ủy quyền cho bên khác thực hiện thay công việc này.

Tổ chức tư vấn dịch vụ quyền tác giả, quyền liên quan là đơn vị mà các tác giả hay chủ sở hữu có thể lựa chọn để ủy quyền thực hiện việc đăng ký bản quyền tác giả. Đây là tổ chức được Cục Bản quyền tác giả công nhận hoạt động và bằng năng lực, kinh nghiệm của mình, tổ chức tư vấn dịch vụ quyền tác giả, quyền liên quan có thể thực hiện việc đăng ký bản quyền tác giả một cách chính xác, nhanh chóng và gặp ít vướng mắc nhất.

Với sự phát triển nhanh chóng về mọi mặt của đời sống xã hội, việc bảo hộ cho tác phẩm được hình thành bởi trí tuệ, chất xám là điều hết sức cần thiết. Do đó, tác giả nên thực hiện việc đăng ký quyền tác giả cho sản phẩm của mình để được bảo hộ một cách chính đáng quyền sở hữu cũng như tránh những tranh chấp không đáng có xảy ra!

Đại diện đăng ký nhãn hiệu

Nhãn hiệu hay còn được biết như là logo thương hiệu được gắn trên bao bì sản phẩm, bảng hiệu dịch vụ,... là tài sản sở hữu trí tuệ phổ biến được sử dụng hiện nay. Theo đó, chủ sở hữu nên đăng ký quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu để được cơ quan nhà nước có thẩm quyền ghi nhận và bảo hộ quyền sở hữu này. Cụ thể, cá nhân/ tổ chức có thể tự mình hoặc thông qua người đại diện ủy quyền hoặc tổ chức đại diện sở hữu công nghiệp thực hiện thủ tục hành chính liên quan.

Read more ...

Doanh nghiệp liệu có khó khăn khi không có bộ phận pháp chế

Sau khi gia nhập WTO, những chính sách tạo điều kiện cho các doanh nghiệp phát triển tiềm lực kinh tế không ngừng được Nhà nước chú trọng. Tuy vậy, Việt Nam - quốc gia có hệ thống pháp luật Civil Law (dân luật) với nhiều văn bản pháp luật đan xen lại khiến các doanh nghiệp lo lắng. Do đó, nhiều doanh nghiệp có tiềm lực tài chính đã thành lập bộ phận pháp chế doanh nghiệp nhằm hỗ trợ các vấn đề pháp lý doanh nghiệp. Tuy vậy, có phương án khác nào cho các doanh nghiệp giúp tiết kiệm chi phí và nhân lực hơn?

Read more ...

Phản đối đơn đăng ký nhãn hiệu

Phản đối đơn đăng ký nhãn hiệu là việc bên thứ ba đưa ra ý kiến của mình cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc đề nghị không cấp văn bằng bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp cho đơn đó. Hoạt động này nhằm bảo vệ tài sản sở hữu trí tuệ của cá nhân, cơ quan tổ chức. Bài viết sau đây sẽ làm rõ về nội dung phải đối đơn đăng ký nhãn hiệu để bạn đọc cùng tham khảo!

Read more ...

Đại diện khiếu nại quyết định từ chối cấp văn bằng bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp

Không phải cá nhân, cơ quan nào nộp đơn đăng ký bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp thì đều được cơ quan nhà nước bảo hộ. Cụ thể, cơ quan nhà nước có thẩm quyền bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp sẽ xem xét việc quyết định cấp văn bằng bảo hộ hay ra quyết định từ chối. Theo đó, cá nhân, tổ chức có quyền tự mình hoặc thông qua đại diện khiếu nại quyết định từ chối này!

Read more ...

Đại diện nộp đơn yêu cầu giám định hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ

Pháp luật quy định nhiều yếu tố để xác định một hành vi có được xem là xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu đã được bảo hộ hay không. Theo đó, để có cơ sở xác định cũng như căn cứ khuyến cáo hoặc yêu cầu xử lý vi phạm, chủ sở hữu nhãn hiệu thường nộp đơn yêu cầu Viện Khoa học Sở hữu trí tuệ giám định việc một hành vi xác định có hay không việc xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu.

Read more ...

Add: 26D7 Cư Xá Điện Lực, Số 51-53 Trần Não, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh
Tel: 0902 000050 - 0904 000050  - 0906 000050 - 0908 000050  Email: info@toplaw.vn 
Working: 8h - 17h mỗi ngày (trừ Thứ Bảy, Chủ nhật, các ngày nghỉ lễ)
https://fastekkln.kemenkopmk.go.id/slot-online-gacor/ https://disbudpar.sulselprov.go.id/slot-gacor/ https://e-learninggender.kemenpppa.go.id/slot-gacor-online/ https://bakesbangpol.situbondokab.go.id/slot-gacor-online/ https://pabukon.purwakartakab.go.id/slot-demo/ https://bakesbangpol.situbondokab.go.id/slot-demo-pragmatic/ https://jdih.makassarkota.go.id/slot-gacor/ http://e-perpustakaan.kemendesa.go.id/live-sgp/ http://inlislite.pustaka.sumbarprov.go.id/slot-demo/ https://simkerma.polinema.ac.id/demo-slot/ http://sipmk.kemenkopmk.go.id/slot-gacor/ http://inlislite.palembang.go.id/live-sgp/ http://inlis.lamongankab.go.id/slot-demo/ https://jdih.boltimkab.go.id/toto-macau/ https://jdih-dprd.pakpakbharatkab.go.id/slot-demo/ https://jdih.boltimkab.go.id/slot-demo-pragmatic/ http://inlislite.palembang.go.id/rtp-live-slot/ https://jdih.boltimkab.go.id/slot-gacor/ https://jdih.boltimkab.go.id/slot-demo/ https://www.sdn-pungkit.sumbawakab.go.id/slot-demo/ https://silakanmas.disdukcapil.magelangkota.go.id/ikm_download/slot-demo/ https://jim.unrika.ac.id/slot-demo/ https://www.irslawproblems.com/slot-demo/ https://chavancentre.org/slot-demo/